Beregn pakke

Vi priser våre tjenester basert på det vi kaller for "sessions" eller "økter".
Dette bruker vi som en indikator på hvor mye trafikk nettbutikken din genererer mot våre servere hver måned.

Hver pakke er delt opp i flere steg som inneholder et bestemt antall sessions. Våre sessions kan på mange måter sammenlignes med Google Analytics sine tall for sessions eller økter. Våre tall er ikke èn til èn mot Analytics, men det vil fungere som en pekepinn.

For at vi skal klare å estimere hvilken pakke som passer til ditt forbrukt trenger vi å vite hvor mange økter som du har brukt de siste 30 dagene.

Trykk her hvis du vil vite mer om sessions, eller for å få hjelp til å finne hvor mange økter du har i Google Analytics.